Điều khoản

Chào mừng bạn đến với Website của tôi! Tôi hy vọng bạn sẽ thích thú với trải nghiệm trực tuyến của bạn. Các qui định dưới đây chi phối việc sử dụng trang Web này của bạn.

1. Những hình thức sử dụng có thể được chấp nhận

Hãy tự do khám phá trang web của tôi, và nếu có thể, hãy đóng góp tài liệu cho trang web, chẳng hạn như câu hỏi, thông báo và nội dung đa phương tiện (ví dụ như hình ảnh, video).

Tuy nhiên, việc sử dụng trang web và các tài liệu được đưa lên không được bất hợp pháp hoặc phản cảm theo bất kỳ phương diện nào. Bạn cần lưu tâm để không:

(a) xâm phạm quyền riêng tư của người khác;
(b) vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ;
(c) đưa ra những tuyên bố phỉ báng (kể cả đối với Nestlé), liên quan đến nội dung khiêu dâm, có tính phân biệt chủng tộc hoặc bài ngoại, xúi bẩy căm ghét hoặc kích động bạo lực hoặc hỗn loạn;
(d) tải lên các tập tin chứa virus hoặc dẫn đến các vấn đề về an ninh; hoặc
(e) bằng cách nào đó gây nguy hiểm cho tính trọn vẹn của trang Web.

Hãy lưu ý rằng Nestlé có quyền loại bỏ nội dung bất kỳ mà mình tin là bất hợp pháp hoặc phản cảm ra khỏi trang Web.

2. Bảo vệ dữ liệu

Thông báo về Quyền Riêng tư của tôi áp dụng với dữ liệu hoặc tư liệu cá nhân bất kỳ được chia sẻ trên trang web này.

3. Trách nhiệm pháp lý

Mặc dù Tiffanymyer.com vận dụng mọi nỗ lực để bảo đảm tính chính xác của tư liệu trên trang web của mình và tránh thiếu sót, tôi không chịu trách nhiệm về thông tin không chính xác, những thiếu sót, gián đoạn hoặc sự kiện khác có thể gây tổn hại cho bạn, bất kể là trực tiếp (như hỏng máy tính) hay gián tiếp (như giảm lợi nhuận). Bạn phải chịu mọi rủi ro khi tin hay không vào các tư liệu trên trang web này.

Trang web này có thể chứa các đường dẫn ra ngoài Tiffanymyer.com. Tiffanymyer.com không kiểm soát các trang web của bên thứ ba, không nhất thiết xác nhận chúng và cũng không nhận trách nhiệm bất kỳ về chúng, kể cả nội dung, tính chính xác hoặc chức năng của chúng. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn xem xét kỹ các thông báo pháp lý về các trang web của bên thứ ba như vậy, kể cả việc khiến bạn được cập nhật về những thay đổi bất kỳ của chúng.